سخنگوی کمیسیون برجام:

نظارت و رصد توافق ایران و غرب بر عهده کمیسیون برجام است

سیاسی

سخنگوی کمیسیون برجام در واکنش به تشکیل کمیته رصد برجام در کمیسیون امنیت ملی گفت: کمیسیون برجام در حال تدوین گزارش ۱۰۰۰ صفحه ای خود است و نظارت و رصد برجام نیز بر عهده این کمیسیون است.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تشکیل کمیته رصد برجام در کمیسیون امنیت ملی گفت: کمیسیون برجام هنوز پابر جاست و در حال تدوین گزارش نهایی ۱۰۰۰ صفحه ای خود از برجام است و نظارت و رصد برجام نیز برعهده این کمیسیون است.

نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: مطابق آیین نامه مجلس می تواند برای بررسی موضوعات خاص کمیسیون ویژه تشکیل دهد و طبق قانون کمیسیون ویژه تازمانی که آن موضوع خاص در جریان است به کار خود ادامه می دهد.

سخنگوی کمیسیون ویژه برجام گفت: برای بررسی برجام به تشخیص مجلس و رای نمایندگان کمیسیون ویژه تشکیل شد و در مرحله اول گزارشی از توافق ایران و غرب برای ارائه به صحن مجلس تدوین شد و در صحن علنی مجلس قرائت شد اما گویا این گزارش به ذائقه برخی دوستان خوش نیامد.

نقوی گفت: پس از قرائت گزارش اقدامات بعدی بررسی طرح برجام از کمیسیون ویژه منحرف شد و در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد.

وی تاکید کرد: تشکیل کمیته برجام در کمیسیون امنیت ملی توسط همان کسانی دنبال می شود که گزارش کمیسیون برجام به ذائقه آن ها خوش نیامد.

وی تاکید کرد: کمیسیون برجام منحل نشده است تازمانی که موضوعات مربوط به برجام در کشور در حال بررسی است این کمیسیون نیز پابرجاست.

 

کد N1029256