جرمی کوربین: جان جهادی، سلاخ داعش باید محاکمه می شد

رهبر جنجالی حزب کارگر انگلیس نسبت به کشته شدن جان جهادی سلاخ داعش واکنش نشان داده و است.

به گزارش خبرآنلاین پس از انتشار خبر به کشته شدن محمداموازی، معروف به 'سلاخ داعش' در سوریه توسط یک پهپاد آمریکایی،  جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس گفته است بهتر بود وی به جای کشته شدن، محاکمه می شد.

رهبر حزب کارگر انگلیس در واکنش به کشته شدن 'سلاخ داعش' گفت: به نظر می رسد محمد اموازی به جزای جنایت های وحشیانه اش رسیده است؛ اما خیلی بهتر بود که اگر وی از طریق محاکمه در یک دادگاه به جزای اعمالش می رسید.

کوربین گفته است: این اتفاقات بیش از پیش ضرورت سرعت بخشیدن به تلاش های جامعه جهانی برای پایان بخشیدن به ناآرامی های سوریه، به عنوان بخشی از جریان ثبات بخشی جامع در منطقه، با رهنموردهای سازمان ملل متحد را برجسته تر می سازد.

موضع گیری جرمی کوربین، که پیش از رسیدن به رهبری حزب کارگر فعال حقوق بشر و عضو گروه های ضد جنگ و خلع سلاح های هسته ای بوده است، حاکی از آن است که وی دیدگاه تردیدآمیزی را نسبت به ناآرامی های منطقه و دستاوردهای نظامی غرب در کسب موفقیت علیه آنچه ‘دشمنان جامعه بشریت' خوانده می شود دارد.
کوربین بر این باور است که محاکمه جنایتکاران جنگی در چارچوب قوانین قضایی این فرصت را به وجود می آورد تا انگیزه آنان برای جامعه جهانی مشخص شود؛ اقدامی که ممکن است با رو شدن دست برخی از حامیان جنایتکاران جهانی، تأثیرات نامطلوبی را بر سیاست های خارجی کشورهای غربی ازجمله انگلیس بر جای بگذارد.

4949

کد N1029029