تخلیه فرودگاهی در انگلیس درپی کشف شیء مشکوک

تسنیم نوشت: ترمینال شمالی فرودگاه گاتویک در انگلیس به دلیل کشف یک شیء مشکوک تخلیه شد


به گزارش ایندیپندنت، درپی کشف یک شیء مشکوک در بخش شمالی فرودگاه گاتویک انگلیس و به منظور حفظ امنیت مسافران این بخش از فرودگاه تخلیه شد.

پس از دستور بخش امنیتی صدها مسافر مجبور به خروج از فرودگاه شدند. به گفته شاهدان عینی پلیس فردی که ظاهرا اسلحه‌ای را در کیف خود مخفی کرده بود بازداشت کردند.

سخنگوی پلیس ساسکس گزارشات مبنی بر هشدار امنیتی را تایید نکرد اما گفت: ترمینال برای لحظه‌ای تخلیه شد. هدف از این کار حفظ امنیت عمومی بوده است.

به گفته وی تخلیه فرودگاه درپی کشف شیئی مشکوک صورت گرفت.

52310

کد N1028854