فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر روستای «تل حدیه»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با تروریست های تکفیری، کنترل روستای «تل حدیه» در حومه جنوبی حلب را به دست گرفتند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر روستای «تل حدیه»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با تروریست های تکفیری، کنترل روستای «تل حدیه» در حومه جنوبی حلب را به دست گرفتند.

کد N1028177