محجوب: در انتخابات پیش‌رو رقابت سنگینی وجود دارد

ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد انتخابات آسانی داشته باشیم، گفت: رقابت سنگینی وجود دارد و دسته‌بندی‌ها هم زیاد خواهد بود.

علیرضا محجوب اظهار کرد: پیش‌بینی از حضور جریانات در انتخابات پیش‌رو زود است زیرا کار انتخابات پیچیده و مبهم است.

وی افزود: در این دوره به نظر نمی‌رسد که انتخابات آسانی را در پیش داشته باشیم زیرا رقابت سنگینی وجود دارد و بر حسب این رقابت دسته‌بندی‌ها زیاد است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به اینکه برای انتخابات سرلیستی قائل نیستم، گفت: سرلیست یعنی همان کسی که رای اول را به دست می‌آورد بنابراین هر کسی توانست رای اول را کسب کند او سرلیست خواهد بود.

17214

کد N1027444