دهقانی: شورای امنیت پرداختن به موضوعات غیر مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی را کنار بگذارد

سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: شورای امنیت بجای پرداختن به موضوعات غیر مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی، گزارش ماهوی و قابل ارزیابی ارائه دهد

به گزارش خبرآنلاین غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه مورخ 21 آبان طی سخنانی از طرف جنبش عدم تعهد در نشست مجمع عمومی در خصوص بررسی گزارش سالانه شورای امنیت گفت بر اساس مفاد منشور ملل متحد، شورای امنیت موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی بمنظور توانا ساختن آن برای اجرای وظیفه اش در رسیدگی به موضوعات مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی است. وی افزود همانطور که شورای امنیت بر اساس بند اول از ماده 24 منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، بر اساس بند سه این ماده در قبال مجمع عمومی مسئول است و باید به آن گزارش دهد.

نماینده کشورمان همچنین بر موضع جنبش عدم تعهد مبنی بر لزوم احترام به عملکرد و اختیارات هر یک از ارگانهای اصلی سازمان ملل بویژه مجمع عمومی و حفظ توازن میان این ارگانها تاکید و تصریح کرد شورای امنیت باید بطور کامل مقررات منشور ملل متحد و قطعنامه های مجمع عمومی که روشن کننده روابط آن با ارگانهای دیگر است را رعایت کند. وی همچنین ضمن اعلام نگر انی جنبش عدم تعهد در مورد تعدی مستمر شورای امنیت به وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی آن (اکوسوک) از طریق رسیدگی به موضوعاتی که بطور سنتی در صلاحیت این نهادها می باشد، گفت تلاشهای شورای امنیت در موضوعاتی است که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نیستند.

دهقانی همچنین تصریح کرد جنبش عدم تعهد مصرانه از کشور های عضو می خواهد تا تقدم و احترام به وظایف و اختیارات مجمع عمومی را رعایت کرده و از روسای مجمع عمومی، اکوسوک و شورای امنیت می خواهد تا در ارتباط با دستور و برنامه کاری ارگانهای اصلی خویش گفتگوهای منظم و هماهنگ داشته باشند.

نماینده کشورمان در ادامه تاکید کرد گزارشات شورای امنیت به مجمع عمومی باید ماهوی باشد و به مجمع عمومی امکان ارزیابی و تحلیل بدهد نه اینکه صرفا یک گزارش آماری و غیر ماهوی ارائه گردد.

4949

کد N1026943