تصویر سومین عامل انتحاری انفجارهای بیروت

سیاسی

سومین عامل انتحاری انفجارهای بیروت، پیش از آن که موفق به منفجر کردن کمربند انفجاری اش شود، به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها از وقوع انفجاری تروریستی در منطقه ضاحیه بیروت خبر دادند که در پی آن دست کم ۴۳ نفر به شهادت رسیده و ۲۳۹ نفر مجروح شدند.

کد N1026865