ابوطالبی: رئیس جمهوری ظرف یک هفته دو دعوتنامه برای سفر به پاریس داشته است

ایران و فرانسه,حمید ابوطالبی,حسن روحانی,فرانسه

رئیس جمهوری دو دعوتنامه برای سفر به پاریس درخلال یک هفته دریافت کرده است، این مطلب را معاون سیاسی دفتر دکتر روحانی در توئیتر نوشته است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر، در آستانه سفر رئیس جمهوری به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه، این سفرها را نخستین گام در تعاملات فرامنطقه اي ايران توام با تبیین جهانی رویکردهای فرهنگ اعتدال و تعامل و گفتگو و همكاري هاي جهاني در حوزه اقتصاد ومحيط زيست دانسته است.


دکتر ابوطالبی با اشاره به اینکه ژئوپولیتيك جديدبرآمده ازبرجام، صرفا راهبردي منطقه اي و استوار بر قدرت مستحكم ايران درمنطقه نيست؛ بلكه نماد استعلاي ايران درعرصه جهاني است نوشته است : ديپلماسي ويژه ايران، باهدايت وتعامل رييس جمهور، ملزومات جديد حضور ايران درعرصه جهاني درابعاد سياسي،اقتصادي، امنيتي و فرهنگي رارقم زده است.


معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوردر ادامه می نویسد: لذا دكترروحاني اكنون به فراترازمنطقه مي نگرد؛ چراكه اصرارجهاني بر حضورايران دروين (برای حل و فصل بحران سوريه)، آغازتعاملي جديد براي تحكيم ثبات و آرامش منطقه اي است. رييس جمهور دراين رويكرد و براي تحكيم وتوسعه تعاملات استراتژيك ايران واروپا، سفر اروپايي خود را ازايتاليا آغاز و پس ازديدار با پاپ به فرانسه خواهد رفت. سخنراني دكترروحاني دريونسكو نيز تبيين قدرت فرهنگي ايران برپايه هاي دين باوري، دموكراسى، ارزش مداري و خشونت ستيزي درجمع رهبران جهاني است.


ابوطالبی با تاکید براینکه این نخستين گام درتبيين جهاني رويكردهاي جهاني كشورمان است این سفر را با برگزاری سومین نشست سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز که قرار است روز دوم آذرماه در تهران برگزار شود هم راستا دانسته و می نویسد: ايشان پس ازاين سفر و درتداوم تبيين ديدگاههاي فرامنطقه اي خود، رييس وميزبان سران مجمع كشورهاي صادركننده گازGECF است.


سفیر پیشین کشورمان در ایتالیا واتحاديه اروپايي این همایش را گامي بلند در راستاي سياست گذاري هاي جهاني انرژي كشورمان، كه باحضورسران بسياري ازاين كشورها و درچارچوب GECF درتهران شكل خواهد گرفت، می نامد.


ابوطالبی آنگاه از دریافت دومین دعوتنامه از سوی فرانسوااولاند رييس جمهوري فرانسه برای رئیس جمهوری کشورمان و این بار برای شرکت در نشست جهانی تغییرات آب و هوایی در پاریس موسوم به "کاپ ٢١" خبر داده و نوشته است : اما دعوتنامه جديد فرانسوا اولاند رييس جمهورفرانسه براي حضور دكترروحاني در کاپ 21 پاریس، با حضورسران كشورهاي بزرگ دنيا، وجه ديگراين رويكرد جهاني است.
به نوشته ابوطالبی كنفرانس تغييرات آب وهوا (COP21) که يك هفته پس ازنشست سران مجمع کشورهای صادر کننده گازGECF درپاريس برگزارمي شود، مي خواهد دكتر روحاني پيام آور انديشه هاي نوين دراين عرصه جهاني باشد.

ابوطالبی با این جمله مطلب خود را به پایان رسانده است : اين روزهارييس جمهورروحاني به عنوان نماينده ملت پرافتخارايران، درگيرتعاملات فراملي درعرصه هاي بين المللي براي رقم زدن آينده اي درخشان است.

4949

کد N1026756