عراقچی در غرفه خبرآنلاین: انشالله برجام مسیر خود را به خوبی طی خواهد کرد

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,سیدعباس عراقچی

عراقچی چطور می تواند همه جزئیات سند نهایی برجام و مذاکرات هسته ای وین و سوریه را در ذهن داشته باشد؟

شاید در ذهن مردم و خبرنگارانی که به صورت حرفه ای و تخصصی موضوع وقایع دیپلماتیک ایران در ماه های گذشته را طی می کنند این سئوال شکل گرفته باشد که چطور دیپلماتهای طراز اول کشورمان، از جمله سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای می توانند جزئیات اسناد بین المللی مهمی مانند برجام یا مشروح و ریز مسایل مذاکرات بین المللی چند جانبه مانند وین را به ذهن بسپارند.
حضور سیدعباس عراقچی در غرفه خبرآنلاین واقع در نمایشگاه مطبوعات، فرصتی را فراهم کرد تا در گپ و گفتی کوتاه این نکته را به او گوشزد کنیم. هر چند عراقچی در بدو ورود به نمایشگاه اعلام کرد قصد مصاحبه ندارد، ولی او درباره نمایشگاه اظهارنظر کرد.

با این همه فضای پرتنش و پر اضطراب و جزئیات زیادی که در برجام و بحث سوریه در وین و مشروح اینها را چطور می توانید با همه جزئیات در ذهن داشته باشید که هر جایی از تلویزیون گرفته تا مجلس از شما سئوال می پرسند، همه را جواب منطقی می دهید؟
والله چه عرض کنم؟ خدا کمک می کند و البته چاره ای هم نیست. به هر حال باید اینها را تحمل کنیم.

ما که خبرها را دنبال می کنیم بعضا در جزئیات فراوان این مسایل، گم می شویم. شما چطور همه چیز در ذهنتان نقش می بندد؟
به هر حال وظیفه ای است که به عهده ما گذاشته شده و امیدواریم به بهترین شکل انجام وظیفه کنیم.

آینده برجام را چطور می بینید؟
آینده مردم ایران خوب است. برجام نیز انشالله مسیر خود را به امید خدا به خوبی طی خواهد کرد. ما برای خبرآنلاین هم آرزوی موفقیت داریم. زحمت زیادی می کشیدید.

نمایشگاه را چطور دیدید؟
نمایشگاه خوبی شده است. شور و شوق غرفه داران و بازدیدکنندگان همه خوب است که جای تقدیر دارد.

49231

 

کد N1026690