احتمال افزایش نظامیان آلمانی در افغانستان

سیاسی

آلمان از تصمیم خود برای افزایش نظامیان این کشور در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مقامات ناتو پیش از این اعلام کرده بودند که برخی کشورها از جمله آلمان، نیروهای خود را در سطح فعلی حفظ می کنند اما طرح افزایش نیروهای آلمانی در افغانستان قرار است به زودی میان مقامات آلمان به رای گذاشته شود.

آلمان در حال حاضر تعداد ۸۵۰ نظامی در افغانستان دارد و احتمالا این رقم به ۹۸۰ نظامیافزایش خواهد یافت.

ماموریت نظامی ناتو در افغانستان در سال ۲۰۱۵ پایان یافت و پس از آن این نیروها تحت عنوان ماموریت «حمایت قاطع» به مشاوره و آموزش نیروهای افغان می پردازند.

کد N1026302