در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها:

محبی نیا:روح نظارتی مجلس فدای ابهت رئیس جمهور و یا وزیری نشده است

سیاسی

جانشین معاونت نظارت مجلس گفت: به عنوان کسی که حدود ۲۰ سال در حوزه نظارت مجلس حضور دارم، روح کلی نظارت در مجلس فدای ابهت رئیس جمهور و یا وزیری نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش محبی نیا با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت مجلس بر دولت قبل و دولت فعلی گفت: تصور من این است که روند نظارت در مجلس هویت خود را دارد، درست است که نظارت به معنای ساختاری و سازمانی اش در مجلس هفتم پایه گذاری شد و در مجلس هشتم و نهم سازمان یافت، اما مجالس در همه دوره ها فرهنگ نظارت خود را با توجه به سلایق کلان حاکم بر مجلس داشته اند.

جانشین معاونت نظارت مجلس اظهار داشت: در همه دوره های مجالس چه بسا حتی در حوزه سلایق فردی هم نظارت قربانی و زخمی شده است، اما روح کلی نظارت به عنوان کسی که حدود ۲۰ سال در این حوزه حضور دارم، فدای ابهت رئیس جمهور و یا وزیری نشده است.

وی تصریح کرد: در دولت قبل نیز مجلس نظارت و حتی تحقیق و تفحص های بی رحمانه ای داشت. در دولت فعلی نیز نظارت ها به این دلیل که مملکت در ریل اصلی خود قرار گیرد، انجام می شود.

نماینده سابق مردم میاندوآب ادامه داد: درصدی از اعمال نظارت ها و نه خود نظارت می تواند جنبه ویژه خواری و انحراف داشته باشد که در همه دوره ها وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه در مجالس خدمت به مردم امری کیفی و مهم است گفت: در مجلس هم نیت، تقنین و نظارت است.

محبی نیا تاکید کرد: روح حاکم بر قوه مقننه، روح حمایت از قانون و مقابله با کج‌اندیشی ها است؛ هر چند در برخی مواقع ایراداتی وجود دارد.

معاون معاونت نظارت مجلس در مقایسه انتقادها در دولت قبل در مجلس و دولت فعلی گفت: جامعه ما از نظر فرهنگی با انتقاد میانه خوبی ندارد. دولتها نیز میانه خوبی با انتقادات ندارند.

کد N1026226