تصاویری از تظاهرات شیعیان افغانستان در اعتراض به جنایت داعش

کد N1026198