فیلم/تحرکات جنگنده های روسی در پایگاه حمیمیم سوریه

سیاسی

بین الملل: این روزها پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه شاهد بیشترین تحرکات و فراز و فرود جنگنده های روسی است که برای بمباران مواضع تروریست ها از این پایگاه هوایی بر می خیزند و می نشینند.

.

کد N1025749