مشاور رئیس جمهور: حذف رادیکال ها در گرو مشارکت حداکثری در انتخابات است

ایرنا نوشت: مشاور رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: برای برچیده شدن رادیکالها باید مشارکت حداکثری در فضایی آرام درانتخابات صورت گیرد.

رضا صالحی امیری درنشست با نخبگان استان بوشهر افزود:مشارکت حداکثری در انتخابات پیروزی ملت است و مشارکت حداقلی بستر ساز زمینه حضور و پیروزی رادیکالها در امور جامعه خواهد شد.
وی بااشاره به برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در هفتم اسفندماه امسال یادآورشد:مشارکت حداکثری دراین عرصه به نظام مشروعیت خواهد داد.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: مشارکت درانتخابات به معنی سوخت حرکت نظام محسوب شده و بدون آن به جایی نخواهیم رسید.
صالحی امیری گفت:سلامت انتخابات یعنی رای ها خوانده و دیده شوند و دولت نیز خود را به امانت داری این اصل مهم متعهد می داند.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود:توجه به نخبگان و خرد جمعی برای استفاده از این ظرفیت در عرصه ملی ضروری است.
صالحی امیری یادآورشد:هم اینک رابطه بین نخبگان، دانشگاهیان و دولت بازسازی شده و این قشر می تواند راهبران استراتژیک دولت باشد.
مشاوررئیس جمهوری گفت: در مسیر توسعه نباید در حاشیه بمانیم بلکه باید با رویکرد ملی به توسعه نگاه کنیم و با برنامه ریزی و هدفمند گام برداریم.

17213

کد N1025687