فیلم/تسلط ارتش سوریه بر مناطقی از غوطه شرقی دمشق

سیاسی

بین الملل: منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه بر منطقه المحالج در جنوب روستای مرج السلطان و مزارع اطراف آن در غوطه شرقی دمشق مسلط شده است.

 

 

کد N1025617