زاهدی در نمایشگاه مطبوعات:

سیاست زدگی و دغدغه های جناحی عامل کاهش سرعت رشد علم در کشور است

سیاسی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سیاست زدگی و دغدغه های حزبی و جناحی و عزل و نصب ها عامل کاهش سرعت رشد علمی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در پنجمین روز از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نارضایتی از کاهش دو رتبه ای جایگاه علمی ایران گفت: شاید کاهش دو رتبه ای جایگاه علمی ایران به تعبیری درست و به تعبیری نادرست باشد. اما آنچه مهم است این است که شیبی که در توسعه علم و فناوری وجود داشته از بین رفته و روند پیشرفت علمی کشور کند شده است.

وی در خصوص علت این کاهش سرعت رشد علمی، گفت: فضای وزارت علوم طی دو سال گذشته فضایی سیاست زده است. در حالی که باید فضای وزارت علوم به گونه ای باشد که تمام هم و غم اساتید و دانشجویان موضوعات علمی و پژوهشی باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارداشت: متاسفانه امروز دغدغه های باندی، جناحی و گروهی در دانشگاه ها بر دغدغه های علمی و پژوهشی، غالب است.

زاهدی اظهارداشت: تشکل سازی های اخیر، عزل و نصب ها و ایجاد محدودیت ها برای جریانات سیاسی و برخی تشکل ها نشان می دهد فضای سیاسی بر وزارت علوم غالب است.

وی ادامه داد: سیاست بازی در دانشگاه ها بر قدرت علمی کشور اثرمی گذارد. قدرت علمی در کشور موجب می شود که ما در دنیا بتوانیم به عنوان قدرتی اقتصادی و سیاسی صحبت کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس استقلال علمی را موجب ایجاد استقلال اقتصادی خواند و گفت: در این صورت الهام بخشی انقلاب در دنیا اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: توجه به شرکتهای دانش بنیان، حضور جدی صنعت در دانشگاه ها، موجب رشد و پیشرفت علمی دانشگاه ها خواهد شد.

کد N1025609