نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها:

بعیدی نژاد: باید از صدور دستور العل‌های لغو تحریم‌ها مطمئن شویم

سیاسی

مدیرکل سیاسی وبین‌المللی وزارت امور خارجه گفت:تیم مذاکره کننده و تیم حقوقی در حال بررسی دستورالعمل ها و قوانینی است که در اتحادیه اروپا و آمریکا برای لغو تحریم ها به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با پنجمین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی مطبوعات حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

بعیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی برجام توسط تیم های کارشناسی حقوقی گفت: موضوعی که در حال حاضر وزارت امور خارجه مرتب با آن سر و کار دارد این است که تعهداتی طرف مقابل در برجام به ایران داده است، اجرا شود. بر این اساس باید در روز اول اجرای تفاهم، تحریم ها به صورت کامل لغو شود که مفاد آن در برجام تایید شده و بندهای مختلف در این خصوص وجود دارد.

رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران با بیان اینکه تصویب یکسری دستورالعمل ها و قوانین در اتحادیه اروپا و آمریکا برای اجرای برجام آغاز شده است، گفت: ما در مرحله اجرای برجام قرار داریم و طبیعتا یکسری اقدامات باید از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا و یکسری اقدامات از سوی ایران انجام شود.

وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده و تیم حقوقی وزارت خارجه در حال بررسی این دستورالعمل ها و قوانین است تا مطمئن شویم که اقداماتی که از سوی اروپا و آمریکا برای لغو تحریم ها انجام می شود، در راستای اجرای برجام است و منطبق با هدف کلی لغو تحریم ها و اجرای تعهداتی است که در برجام به ما داده اند.

بعیدی نژاد تصریح کرد: طبیعی است اگر اقدامات طرف مقابل در وضع قوانین یا لغو برخی مقررات کافی نباشد، ما با آنها وارد صحبت می شویم و تذکرات لازم را می دهیم و بحثهای خود را تا دستیابی به اطمینان کامل ادامه می دهیم تا در روز اجرای تفاهم به طور کامل قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی که باید منجر به لغو تحریم ها شود، صادر شود.

مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه  با بیان اینکه در فاز زمینه سازی برای اجرای برجام هستیم گفت: تعهدات طرف مقابل در برجام تعریف شده است و در حال حاضر هدف ما این است که اطمینان پیدا کنیم طرف مقابل قدم های لازم را برای اجرای مقررات برمی دارد.

وی ادامه داد: به طور طبیعی در تماس مداوم با طرف مقابل هستیم و در این مسیر هر ابهامی که به وجود آید، سریعا در هر سطحی که لازم باشد مطرح می کنیم.

بعیدی نژاد تصریح کرد: باید این اطمینان به وجود آید که در روز اجرای تفاهم همه مقررات و دستورالعمل های لازم برای اجرای تعهدات طرف مقابل مبنی بر لغو تحریم ها صادر خواهد شد.

مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در خصوص نشست سوریه و رایزنی های ایران با ۱+۵ در حاشیه این نشست برای اجرای برجام، گفت: نشست سوریه به هفته آینده موکول شده است.

وی ادامه داد: در این نشست اعضای ۱+۵ هم حضور دارند و فرصتی است که در حاشیه مذاکرات، اجرای برجام را هم پیگیری کنیم. هر فرصتی که ایجاد شود علاقه‌مندی در طرف ها وجود دارد که اجرای برجام را بررسی کنند.

بعیدی نژاد در خصوص موضوعات مورد بررسی در حاشیه نشست گفت: لغو تحریم ها و رآکتور اراک دو موضوع مهم هستند، در واقع رایزنی های در راستای هماهنگی بهتر برای روز اجرای برجام است.

کد N1025027