فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر مناطق «مکحله» و «مریوده» در حومه حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود کنترل مناطق مکحله و مریوده در حومه جنوبی حلب را به دست گرفتند.

 

 

کد N1024772