صلیب سرخ طرف های درگیر بروندی را به خویشتنداری فراخواند

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که به شدت نگران پیامدهای بشردوستانه خشونت ها در بروندی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، این سازمان از تمامی طرف ها خواست تا از خود خویشتنداری نشان داده، از جمعیت غیرنظامی حفاظت کرده و بگذارند تا تمامی کسانی که خواهان خروج از مناطق درگیری هستند از آن جا خارج شوند.

بر این اساس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار آن است که قربانیان، بدون در نظر گرفتن اینکه به کدام جناح تعلق دارند، بتوانند کمک های لازم را، به خصوص خدمات درمانی، دریافت دارند.

در همین رابطه «جورجیوس جورگانتاس» ریاست دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در بروندی، گفت: صدها نفر در اثر خشونت های بوجومبورا و نواحی اطراف آن کشته یا مجروح شده اند. صدها نفر دیگر هم دستگیر و زندانی شده اند و هزاران نفر نیز از خانه و کاشانه متواری و به مناطق امن پناه برده اند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش های بشردوستانه خود را افزایش داده تا به این بحران واکنش مناسبی نشان دهد. این سازمان از صلیب سرخ بروندی نیز پشتیبانی می کند. جورگانتاس تأکید کرد: صلیب سرخ چندین پایگاه ها کمک های اولیه را در چندین منطقه از پایتخت دایر کرده است تا به مجروحان رسیدگی شود و سعی دارد تا کسانی را که شرایط بدی دارند به دیگر تأسیسات درمانی منتقل کند. کارکنان ما باید بتوانند خود را به مجروحان رسانده و آنها را از منطقه بیرون ببرند.

همچنین کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ از کسانی که در رابطه با تنش ها و زد و خوردها زندانی شده اند بازدید می کنند تا اطمینان حاصل شود که طرز رفتار با آنان و شرایط زندگی در زندان در راستای استانداردهای بین المللی باشد. این سازمان همچنین منابع درمانی و داروییِ مورد نیاز را در اختیار زندانیان قرار می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با جمعیت های ملی صلیب سرخ در کشورهای همسایه هم همکاری نزدیکی دارد تا به افراد کمک کند تا با نزدیکان خود تماس بگیرند، چرا که صدها هزار نفر از اهالی بروندی هنگام فرار از درگیری ها از عزیزان خود جدا شده اند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ به تمامی طرف ها یادآوری می کند که استفاده از زور امری معمول نیست و نیروهای امنیتی باید فقط به عنوان آخرین راه حل برای تأمین نظم و آرامش در زمان خشونت از آن استفاده کنند. جورگانتاس افزود: زندگی و کرامت مردم باید همواره مورد احترام باشد. از کارکنان و تأسیسات درمانی نیز باید حفاظت شود و نباید هیچ خشونتی بر علیه آنها اعمال گردد.

کد N1024597