دولت ترکیه: انتقادها از نقض آزادی بیان غیرواقعی است

سیاسی

دولت ترکیه انتقادات مقامات اتحادیه اروپا درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات در این کشور را غیرواقعی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترکیه در واکنش به سخنان مقامات اتحادیه اروپا درباره آزادی بیان و انتقاد آنها از نحوه برخورد دولت ترکیه با آزادی بیان این سخنان را محکوم کرد.

ترکیه انتقاد مقامات اروپایی نسبت به وضعیت آزادی بیان در کشور را محکوم و اعلام کرد وضعیت آزادی بیان در این کشور مطلوب است و هیچ ظلمی به کسی نشده است.

بعد از انتخابات پارلمانی ترکیه بعضی از مقامات اروپایی نسبت به عدم آزادی بیان در روند برگزاری این انتخابات از جمله دستگیری شماری از خبرنگاران انتقاد کرده بودند.

دولت ترکیه در بیانیه ای رسمی این گونه اظهارنظرها درباره امور داخلی ترکیه را غیر واقعی خواند.

مقامات اتحادیه اروپا پیش از این نیز بارها مسائلی از این دست را به عنوان مانعی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کرده اند.

کد N1024514