علی‌محمد غریبانی: مردم اردبیل خواهان نامزدی فرزند آیت‌الله موسوی اردبیلی در خبرگان هستند

ایلنا نوشت: دبیرکل انجمن اسلامی مهندسین گفت: جمعی از مردم اردبیل درخواست‌ دارند فرزند آیت‌الله موسوی اردبیلی نامزد انتخابات خبرگان از این حوزه انتخابیه شود.

علی‌محمد غریبانی  گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی به خاطر درخواست فراوان مردم اردبیل از این حوزه انتخابیه نامزد خواهم شد و با وجود اصرار مردم تهران تصمیم‌گرفتم از اردبیل نامزد انتخابات شوم.

وی درباره انتخابات خبرگان نیز گفت: جمعی از مردم اردبیل در خواست‌هایی مطرح کردند تا فرزند آیت‌الله موسوی اردبیلی نامزد انتخابات خبرگان از این حوزه انتخابیه شود.

17213

کد N1024479