دانشجویان را به محل سخنرانی مطهری راه ندادند تا سالن سخنرانی حسن عباسی پر شود

خبرگزاری دانشجو نوشت:دانشجویان در پشت درب سالن حکمت دانشگاه شیراز با شعار دادن اعتراض خود را نسبت به دانشگاه تک صدایی و بستن درب سالن حکمت نشان دادند.

دانشگاه شیراز امشب میزبان حسن عباسی به دعوت بسیج دانشجویی و علی مطهری به دعوت انجمن وفاق و توسعه در دو سالن متفاوت است.

تالار فجر دانشگاه شیراز که میزبان حسن عباسی است در فضای کاملا آرام مملو از جمعیت است و دانشجویان دانشگاه شیراز بیش از ظرفیت این سالن در برنامه امشب بسیج دانشجویی این دانشگاه حضور دارند.

اما در سالن حکمت که میزبان علی مطهری است، با فضای شدید و گیت های بازرسی مانع از حضور دانشجویان شده اند.

دانشجویانی که پشت درب های بسته تالار حکمت حضور دارند با شعار " دانشگاه تک صدایی نمی خواهیم نمی خواهیم" نسبت به عدم اجازه به ورود خود به سالن اعتراض کردند و این اعتراض باعث شده است که صدای علی مطهری در حین سخنرانی به افراد حاضر در سالن نرسد و بخواهد که مانع حضور دانشجویان در سالن نشوند.

 

1717

کد N1024467