رییس‌ کل دادگستری خوزستان:

سازمان‌های فرهنگی خروجی قابل دفاعی ندارند

دادگستري

رییس‌ کل دادگستری استان خوزستان گفت: در پیشگیری و برخورد با جرائم، دستگاه قضایی به مثابه دروازه‌بان است، نه بازیکن میدان. دادگستری آخرین دستگاهی است که فرد خطاکار به آن وارد می‌شود و وقتی جرمی اتفاق می‌افتد، دیگر از دست کسی کاری ساخته نیست.

رییس‌ کل دادگستری استان خوزستان گفت: در پیشگیری و برخورد با جرائم، دستگاه قضایی به مثابه دروازه‌بان است، نه بازیکن میدان. دادگستری آخرین دستگاهی است که فرد خطاکار به آن وارد می‌شود و وقتی جرمی اتفاق می‌افتد، دیگر از دست کسی کاری ساخته نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، فرهاد افشارنیا در جلسه شورای پیشگیری خوزستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی و تدوین برنامه مناسب برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، کار را برای مدیران به ویژه دستگاه‌های انتظامی سخت کرده است و از سوی دیگر قانونی که باید دست‌مایه اجرای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم قرار گیرد، هنوز برای اجرا، ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: فلسفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، منطقی و عقلی است و حتی اگر قانونی در این زمینه تصویب نشده باشد، عقل حکم می‌کند که مدیران سازمان‌ها دور هم بنشینند و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم را بررسی و از بروز آنها در جامعه پیشگیری کنند.

افشارنیا گفت: جلسات شورای پیشگیری استان باید به صورت مستقل و هدفمند برگزار شوند و مدیران برای شرکت در این جلسات و نهایی کردن مصوبات کارگروه‌ها، وقت بگذارند.

وی ادامه داد: تا مدیران به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم اعتقاد و باور نداشته باشند، موفقیتی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

رییس‌ کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در جامعه، عنوان کرد: نتیجه و بازخورد هر اقدام فرهنگی که صورت می‌گیرد، ده‌ها سال بعد بروز می‌کند. همچنین گاهی یک فرهنگ غلط به راحتی در کشور وارد و نهادینه می‌شود و سال‌ها زمان می‌برد تا بتوان آن اشتباه را جبران کرد.

افشارنیا با بیان اینکه فرهنگ در کشور باید مدیریت شود، گفت: سازمان‌های فرهنگی در کشور بسیارند و نباید اجازه دهند یک رفتار اشتباه وارد کشور شود. باید عملکرد دستگاه‌ها بررسی و مشخص شود در کدام حوزه عملکرد مناسب صورت نگرفته است تا بتوان قبل از بروز بحران، آن را جبران کرد.

وی تصریح کرد: سازمان‌های فرهنگی بودجه‌های کلانی دریافت می‌کنند اما خروجی قابل دفاعی از آنها دیده نمی‌شود. توقع ما و مردم از این سازمان‌ها بالا است.

رییس‌ کل دادگستری استان خوزستان گفت: در بروز هر جرم و آسیب اجتماعی بی‌نهایت علت تاثیر دارد، اما فقر و فاصله طبقاتی تاثیر فراوانی در این زمینه دارد.

افشارنیا اظهار کرد: حاشیه‌نشینی، کانون بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی است و با ارائه خدمات شهری و توسعه بافت فرسوده و سازمان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین، قطعا زمینه بروز جرائم در این مناطق کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم نیاز به همکاری هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و برای رسیدن به این هدف باید همه دستگاه‌ها فعالیت داشته باشند.

انتهای پیام

کد N1023543