ماجرای همکاری موتلفه ای ها با سازمان مجاهدین چه بود؟

حزب موتلفه اسلامی پیش از انقلاب در دوره ای با سازمان مجاهدین همکاری می کرد. ماجرای این همکاری را به روایت اسدالله بادامچیان، قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ببینید.

ماجرای همکاری موتلفه ای ها با سازمان مجاهدین چه بود؟حزب موتلفه اسلامی پیش از انقلاب در دوره ای با سازمان مجاهدین همکاری می کرد. ماجرای این همکاری را به روایت اسدالله بادامچیان، قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ببینید.

 

 

 

خبرآنلاین در ماه گذشته گفت و گوی مشروحی با بادامچیان انجام داده که می توانید متن آن را اینجا بخوانید.

 

27213

کد N1023104