فیلم/حملات سنگین توپخانه ای ارتش سوریه ضد تکفیری ها

سیاسی

بین الملل : ارتش سوریه در ادامه پیشروی در جنوب حلب بر روستایی دیگر در این منطقه مسلط شد. آتشبارها ارتش سوریه مواضع تروریست ها را به شدت زیر آتش گرفتند.

 

 

کد N1023044