نخست وزیر اسپانیا:

تصویب قطعنامه استقلال کاتالونیا هیچ گونه پیامدی در پی نخواهد داشت

سیاسی

نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تصویب قطعنامه فرایند جدایی کاتالونیا از اسپانیا اعلام کرد که این اقدام هیچ گونه پیامدی در پی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در خبری فوری اعلام کرد نخست وزیر اسپانیا تصویب قطعنامه استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا را بدون هرگونه پیامد خاص اعلام کرد. 

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تصویب قطعنامه فرایند جدایی کاتالونیا از اسپانیا گفت: قطعنامه استقلال کاتالونیا هیچ گونه پیامدی در پی نخواهد داشت.

وی همچنین در ادامه افزود: در دادگاه قانون اساسی اسپانیا علیه بیانیه استقلال این منطقه درخواست تجدید نظر می کنیم.

پارلمان منطقه کاتالونیا امروز دوشنبه با تصویب قطعنامه ای فرایند جدایی از اسپانیا را آغاز کرد. این بیانیه با ۷۲ موافق در برابر ۱۳۵ رأی به تصویب رسید.

فرایند جدایی کاتالونیا از اسپانیا شامل تشکیل دولت و سایر نهادهای دولتی به انضمام تنظیم قانون اساسی خواهد بود. زمانیکه قانون اساسی مورد پذیرش قرار گیرد، کاتالونیا استقلال خود را اعلام خواهد کرد.

حامیان استقلال کاتالونیا از اسپانیا شکل گیری این روند را حدود ۱۸ ماه پیش بینی می کنند.

 

کد N1022914