قشقاوی در جمع خبرنگاران:

عربستان اجازه گرفتن وکیل برای 3 ایرانی اعدام شده را نداد

سیاسی

معاون کنسولی و پارلمانی وزیر خارجه با اشاره به اعدام ۳تبعه ایرانی در عربستان، گفت: این اعدام با حکم ملکی اجرا شده و در روند برگزاری دادگاه، دولت عربستان اجازه نداد که ما برای ۳تبعه ایرانی وکیل بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خاجه در حاشیه نشست استانداران و سفرا در جمع خبرنگاران در مورد اعدام سه تبعه ایرانی در عربستان، گفت: این موضوع برمی‌گردد به سال ۹۰ که طرف عربستانی اعلام کرده بود شناوری را با ۵۰۰ کیلو مواد مخدر ضبط و توقیف کرده که شش نفر از سرنشینان این شناور، پاکستانی و پنج نفر ایرانی بوده‌اند.

وی افزود: دو نفر از سرنشینان ایرانی در روند برگزاری دادگاه تبرئه شده‌اند اما حکم اعدام سه نفر از آنان اعلام شده و متاسفانه حکم اعدام این سه نفر با حکم ملکی اجرا شد.

قشقاوی با بیان اینکه ما زندانیان در معرض اعدام در کشورهای مختلف داریم، گفت: کشورهای خارجی هم زندانیان در معرض اعدام در ایران دارند، اما اعدام تبعه خارجی، آثار منفی در روابط خارجی دارد و وزارت کشور و استانداران نیز بر اساس احترام به روابط دوجانبه، همواره به موضوع توجه داشته‌اند، ولی متاسفانه دولت عربستان به این موضوع توجه نکرد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خاجه با اشاره به احضار کاردار عربستان گفت: روز گذشته رئیس اداره اجتماعی وزارت خارجه، کاردار عربستان را احضار کرد و تذکرات لازم را داد و وی نیز قول داد مراتب را به ریاض اعلام کند.

قشقاوی با بیان اینکه دولت عربستان برای اخذ وکیل برای این سه تبعه ایرانی با ما مساعدت نکرد، گفت: همان زمان (سال ۹۰) سفیر وقت ما با وزیر کشور وقت عربستان رایزنی و اقداماتی انجام داد اما آنان اجازه ندادند که برای این متهمان ایرانی وکیل بگیریم، چرا که گفتند جرم مواد مخدر سنگین است.

کد N1022376