سخنگوی وزارت کشور: سیاست خارجی اهرمی برای افزایش اقتدار ملی است

پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور نوشت: سخنگوی وزارت کشور گفت: سیاست داخلی و خارجی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ و پیوند عمیقی دارند و یک ارتباط دو سویه است چرا که سیاست خارجی اهرمی برای افزایش اقتدار ملی است.

حسينعلي امیری سخنگوی وزارت کشور در همایش مشترک استانداران و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور گفت: سیاست داخلی و خارجی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ و پیوند عمیقی دارند و یک ارتباط دو سویه است چرا که سیاست خارجی اهرمی برای افزایش اقتدار ملی است.

امیری با اشاره به این مطلب که یکی از کارکردهای مهم سیاست خارجی تصویر سازی کشور به عنوان فرصت جمعی است افزود: لازمه این تصویر سازی مطلع شدن سفرا از سیاست های داخلی، ظرفیتها، پتانسیلها و مزیت استانهای مختلف کشور و اطلاع و استفاده استانداران به عنوان مجریان سیاستهای عمومی دولت از شرایط بین المللی و ظرفیتهای خارجی برای توسعه کشور است.

وی ادامه داد: مفاهیمی که در داخل کشور در عرصه سیاست وجود دارد در بیرون مرزها به تعامل بین المللی مبدل می شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها به نقش مهم احزاب، اجتماعات ،سازمانهای مردم نهاد، هنرمندان، علما و اندیشمندان در پیشبرد اهداف اشاره کرد و گفت: سند چشم انداز 20 ساله که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است تعامل موثر و سازنده را به عنوان راهبرد در رسیدن به اهداف چشم انداز را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: لازمه توسعه یافتگی تعامل سازنده و موثر با جهان و سیاست خارجی کارآمد است.

امیری سخنان خود را با طرح دو سوال به پایان برد و گفت: ترجمه راهبرد سیاست خارجی در حوزه سیاست داخلی شامل چه مولفه هایی خواهد بود و نحوه تعامل استانداران با کشورهای منطقه و جهان برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بالا بردن رشد اقتصادی و توسعه کشور در سوالی است که در این همایش مطرح است.

2727

 

 

کد N1022304