زاکانی: من هنوز رئیسم/ تمدید ماموریت خودخوانده

روزنامه ایران نوشت: زاکانی درباره سخنان برخی نمایندگان مجلس که کار «کمیسیون ویژه برجام» را پایان یافته تلقی می‌کنند، گفت: «کار یک کمیسیون ویژه زمانی پایان می‌یابد که دوره مجلس تمام شده یا موضوعی که کمیسیون بر اساس آن فعالیت می‌کند، خاتمه یافته باشد؛ در حال حاضر، نه مجلس نهم تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است.»

در واکنش به این موضع، غلامرضا تاجگردون از اعضای کمیسیون« برجام»، ضمن بیان اینکه«بنا بود کمیسیون ویژه برجام صرفاً برجام را بررسی کرده و گزارش خود را در مورد آن اعلام کند»، تأکید کرد: «این انتظار که باید کمیسیون ویژه برجام به کار خود ادامه دهد، توقع و برداشت اشتباهی است.»  عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز گفت: «بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام در صحن علنی همچنین تصویب کلیات و جزئیات برجام در صحن کار این کمیسیون به اتمام رسیده است و این کمیسیون دیگر نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد.»

2727

 

 

کد N1021801