ظریف، سخنگوی جدید را چه خطاب کرد؟

حسین جابرانصاری

سخنگوی جدید وزارت خارجه در جوانی اش یک بسیجی بود؛ همان دورانی که خودش آنرا بهترین دوران زندگی اش می خواند و آن را با دیگر دوره های زندگیش قابل مقایسه نمی داند.

زهرا خدایی- حسین جابری انصاري ديپلمات کارکشته ای است كه ذهن نوآور و خلاقش كوله باری از تجربه ديپلماتيك را با سياست ورزی مبتنی بر منافع ملی و آرمانگرا در هم آميخته و به سياستمداری مشهور است كه ويژگي خاصش انديشه پروازی است.

سخنگوي جديد وزارت خارجه در جواني اش يك بسيجي بود كه داوطلبانه راهي جبهه های نبرد با متجاوزين بعثي شد و در دفاع از عزت و شرف ميهن و هم ميهنانش با از دست دادن يك چشم و تحمل آسيب های فراوان ديگر به افتخار جانبازی نائل گشت؛ همان دورانی كه خودش آنرا بهترين دوران زندگي اش می خواند و آن را با ديگر دوره های زندگيش قابل مقايسه نمي داند.

جابر انصاری همچنان خود را يك بسيجي مي داند كه در جبهه ديپلماسي از آرمانهای انقلاب، عزت ايران و ايرانی و آموزه های امام خميني(ره) در دفاع از مقاومت ملتهای مظلوم به ويژه ملت مظلوم فلسطين و ديگر ملت های تحت ظلم و اشغال به خدمت مشغول است.
جابر انصاري ویژگی مهم دیگری هم دارد؛ او واقع بيني و بهره گيری از ابزار گفتگو و تفاهم را ابزار ارزشمندی مي داند كه بايد برای تحقق اهداف عاليه انقلاب آن را به نيكي آموخت و به كار بست.

این نکات از دید تیزبین دکتر ظریف پنهان نماند تا جایی که امروز در مراسم معارفه جابر انصاری، ایشان را برادر عزیز، "همکار ارزشی"، توانمند و صاحب تحلیل خواند.

در حاشيه گفتگوهايي كه با ايشان داشته ام، كوشيدم تا گرايشات داخلي ايشان را كشف كنم؛ آنچه حاصل اين تلاش بود گرايش ملي و فراجناحي اوست كه به تعبير خودش بايد فراتر از اين درگيريهای حيدری - نعمتی و قبيله ای باشد تا بیشتر به آرمانهاي انقلاب و منافع ملي انديشيد و براي تحقق آن کوشید.

اين چند خط در حين استماع سخنان جابر انصاری در مراسم معارفه اش قلمی شد؛ سخنگوی جدید وزارت خارجه، به عنوان نهمین سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ساعتي پيش کلید دفتر سخنگویی را از خانم افخم گرفت؛ براي ايشان و رسالتی که در پیش دارند، آرزوي توفيق داريم.

5252

کد N1021611