فیلم/هلاکت گزارشگر تکفیری در حومه حماه

سیاسی

بین الملل: احمد ابو الحمزه از تکفیری هایی که در حال گزارش از منطقه تل سکیک در حومه حماه بود در حمله ارتش سوریه به هلاکت رسید.

 

 

کد N1021297