مدیرمسئول هفته‌نامه «شما» در گفتگو با مهر:

دولت صدای انتقاد دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی را بشنود

سیاسی

مدیرمسئول هفته نامه شما با بیان اینکه دولت باید صدای منتقدانی که دغدغه انقلاب را دارند بشنود گفت: درک اقتضائات هندسه جنگ نرم دشمن و حساسیت نسبت به عناصر نفوذ، ضرورت مسئولیت در جمهوری اسلامی است.

محمد مهدی اسلامی مدیر موسسه مطبوعاتی «شما» در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت عدم تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی هفته نامه شما گفت: با درک اعتراضات برخی از همکاران که منجر به عدم حضور آنها در نمایشگاه مطبوعات شده در راستای همدلی با دولت و با تنازل از انتقاداتمان به دولت، در نمایشگاه حضور پیدا کردیم.

وی سیاست حزب مؤتلفه اسلامی در قبال دولت را رصد هوشمندانه، حمایت حکیمانه و نقد مشفقانه اعلام کرد و افزود: «تحریم» در سال همدلی را همسو با این سیاست ندانستیم، اما انتظار جدی از دولت داریم صدای منتقدانی که دغدغه آرمان‌های انقلاب اسلامی را دارند، بشنود.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با غیرمنطقی دانستن از انتظار حمایت مطلق رسانه‌ها از دولت، گفت: نباید با استناد به آرای انتخابات بیان منتقدانه را تقابل با آرای مردم دانست و نظرات کارشناسانه را مخالفت علیه راه مردم جلوه داد.

وی با بیان اینکه درک اقتضائات «هندسه جنگ نرم دشمن» و حساسیت نسبت به «عناصر نفوذ» ضرورت مسئولیت در جمهوری اسلامی است تصریح کرد: نه تنها این امر در رفتار برخی دولتمردان مشاهده نمی‌گردد، بلکه کارنامه و سخنان آنها موجب نگرانی جدی دلسوزان نظام اسلامی را فراهم کرده است.

اسلامی تاکید کرد: باید الگوی رفتاری برابر رسانه‌ها «اشداء علی‌الکفار رحماء بینهم» باشد و نه بر عکس آن.

کد N1020931