روسیه و چین؛ تهدید یا فرصت؟

تناقض گویی «اشتون کارتر» در تشریح نقش مسکو و پکن

سیاسی

وزیر دفاع آمریکا با وجود تلاش بسیار برای تهدید آمیز جلوه دادن اقدامات روسیه و چین نتوانست از اهمیت نقش این دو کشور در حل مناقشات و ترسیم آینده جهان خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی چین و روسیه، آنها را به دلیل عدم پیروی از خواست واشنگتن مورد سرزنش قرار داد و آنها را تهدیدی برای نظم جهانی خطاب کرد.

در سخنرانی که در کتابخانه «رونالد ریگان» ایالت کالیفرنیا ایراد شد، کارتر توجه ویژه ای به تحرکات سیاسی و نظامی روسیه نشان داد.

وی در این باره مدعی شد: جنگ گرم که چه عرض کنم. ما حتی دنبال جنگ سرد با روسیه هم نیستیم. واشنگتن قصد ندارد مسکو را با خود دشمن کند. اما اشتباه نکنید. آمریکا از منافع و متحدان خود، اصول حاکم بر نظم جهانی و آینده ای که به کام همه باشد دفاع خواهد کرد.

کارتر از اقدامات روسیه در اروپا و خاورمیانه به عنوان چالشی برای واشنگتن یاد کرد. با این حال وی نتوانست از نقش مسکو برای پایان دادن به جنگ سوریه چشم پوشی کند و در این باره گفت: روسیه ممکن است نقش سازنده ای را در حل بحران سوریه ایفا کند.

وی در ادامه گفت که واشنگتن رویکرد متوازنی را برای همکاری با مسکو، به شرطی که اتخاذ چنین تصمیمی مفید و مناسب باشد، در پیش خواهد گرفت.

در واقع، گفته های کارتر از نارضایتی آمریکا از بابت این موضوع ریشه می گیرد که بعد از گذشت بیش از دو دهه تسلط بر امور جهان، اکنون باید نه تنها شاهد قدرت نمایی روسیه باشد بلکه باید به اجبار نفوذ نظامی پکن در خارج از آب های سرزمینی چین را نیز تحمل کند. این دو موضوع به اتفاق برتری واشنگتن را به چالش کشیده و ادامه رهبری آن بر نظام بین الملل را زیر سؤال می برد.

پیام کارتر بعد از بازگشت از تور آسیایی خود (سفر به مالزی و کره جنوبی) بر روی دفاع از چهار اصل مورد نظر آمریکا خلاصه می شود: حل مسالمت آمیز مناقشات، عدم اعمال زور، احترام به تمامیت ارضی کشورها و برخورداری از حق کشتیرانی آزاد. البته لازم به یادآوری نیست که پافشاری بر همه این اصول بهانه ایست برای تامین منافع دولت واشنگتن و نه احیاء حقوق دیگر ملت ها.

در ادامه کارتر بار دیگر حق سنتی پکن برای تسلط بر دریای چین جنوبی را زیر سؤال برد و به تداوم دخالت های آمریکا در این منطقه به اسم دفاع از حق آزادی کشتیرانی اشاره کرد، با این حال وی نتوانست از اعتراف به این حقیقت که چین نقش بسزایی را در آینده آسیا ایفا خواهد کرد، خودداری کند.

وی در این باره گفت: به عنوان یک قدرت رو به رشد، تمایل پکن برای بلندپروازی و بهسازی توان نظامی خود دور از انتظار نیست.

با این حال کارتر ادعا کرد: اما رفتار چین آزمونی حقیقی برای سنجش پایبندی این کشور به صلح و امنیت خواهد بود.

کارتر در تبیین راهبرد آمریکا در منطقه حساس آسیا – پاسیفیک گفت: ما برنامه های عملیاتی خود را به طور اساسی تغییر داده و برای مقابله با تهاجم، عمل به تعهدات خود در قبال تایوان، دفاع از متحدان واشنگتن و رویارویی با تهدیدات وسیعتری در سطح منطقه آماده می شویم.

کد N1020888