بررسی روابط ایران و عربستان در میزگردی در یک موسسه آمریکایی

موضوع تنش در روابط ایران و عربستان سعودی در میزگردی با حضور معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس پیشین دستگاه اطلاعات عربستان در آمریکا بررسی شد.

ایسنا نوشت: موسسه آمریکایی هاروارد عرب ویکند، روز شنبه نشستی را با حضور پنج کارشناس برگزار و اعلام کرد یکی از موضوعات آن بررسی تنش در روابط ایران و عربستان سعودی بوده است.

وندی شرمن معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا و عضو ارشد تیم مذاکره کننده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 و ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان از کارشناسان حاضر در این نشست بودند.

موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، این پرسش بود که آیا رسانه‌ها اقدام به ایجاد پل در میان عرب‌ها می کنند؟ همچنین تغییر مولفه‌ها میان آمریکایی‌های عرب تبار و نیروی پلیس آمریکا و موضوع فلسطین در رسانه‌های آمریکایی از دیگر مسایل مورد بحث در این میزگرد بوده است.

308308

کد N1020667