هاآرتض: هیلاری دوست اسرائیل نیست

سیاسی

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی با اشاره به اقدامات گذشته و رویکردهای قبلی و فعلی «هیلاری کلینتون» عنوان داشت که نمی توان وی را دوست رژیم صهیونیستی به حساب آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در گزارش خود می نویسد: انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا سقوط و تباهی اسرائیل را در پی خواهد داشت. بنابراین وی نمی تواند دوست اسرائیل باشد و نباید به وی اجازه داده شود تا خود را به عنوان دوست اسرائیل معرفی کند.

در ادامه این گزارش به نامه ای که در هفته گذشته توسط هیلاری کلینتون برای اسرائیل ارسال شده و در آن به تعهدات خود به تل آویو یادآوری کرده، اشاره شده و آمده است که صهیونیست ها نباید به این نامه اعتماد کنند.

به اعتقاد نویسنده این مطلب، هیلاری کلینتون از جمله افرادی است که در آمریکا اعتقاد دارند اسرائیل می تواند به هر انداز ای که می خواهد وحشیانه رفتار کند، در هر ماجرایی که می خواهد سرک بکشد و هیچ بهایی را برای اقدامات خود نپردازد و بر همین اساس اسرائیل می تواند خود را نابود کند.

در ادامه این مطلب آمده است: برای هیلاری کلینتون چه اتفاقی افتاده است؟ کسی که در جوانی برای حقوق بشر فعالیت کرده و از مخالفان جنگ ویتنام بود و سپس وقتی به عنوان یک وکیل کار خود را آغاز کرد به دفاع از حقوق کودکان برخاست، اما آیا اکنون وی همه چیز را فراموش کرده؟ آیا با پول می شود همه چیز را خرید؟ یا آنکه وقتی نوبت اسرائیل می شود اصول نیز عوض می شوند؟

نویسنده مطلب بدون اشاره به اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی اعتقاد دارد که آمریکا باید بدون چون و چرا از تمامی اقدامات تل آویو حمایت کند و چون هیلاری چنین کاری را انجام نمی دهد نمی توان وی را دوست اسرائیل دانست.

کد N1020618