نظرسنجی شوک آور برای افندی/ حرفی که بی موقع از دهان اردوغان پرید!

سیاسی

گرچه رئیس جمهور ترکیه تصمیم خود را مبنی بر تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به نظام ریاستی گرفته است اما این تصمیم، با تمایل منفی شهروندان ترکیه ای مبنی بر تغییر قانون اساسی این کشور سنخیتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» اخیرا تاکید کرده است در صورت عدم کسب نتیجه در این خصوص در پارلمان ترکیه و در رایزنی ها با احزاب مخالف، موضوع تغییر قانون اساسی را به همه پرسی خواهد گذاشت.

در حالی که هنوز سخنان اردوغان در خصوص برگزاری همه پرسی احتمالی از سوی رسانه ها بازتاب داده می شد، نتیجه اولین نظرسنجی سراسری در ۸۱ استان ترکیه که از سوی موسسه «آیپس» صورت گرفت نشان از مخالفت حداکثری شهروندان با تغییر نظام پارلمانی داشت. این نظرسنجی نشان می دهد علاوه بر طرفداران احزاب مخالف، حتی تعدادی از طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز مخالف تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به ریاستی هستند.

در این نظرسنجی، ۵۷ درصد از شهروندان ترکیه ای مخالف تغییر قانون اساسی و ۳۱ درصد نیز موافق آن بودند و ۱۲ درصد باقیمانده نیز نظری در این خصوص نداشتند. لذا همان گونه که مشاهده می شود، جو عمومی جامعه ترکیه در خصوص تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به ریاستی به سود اردوغان و رویاهای وی نیست. در همین راستا وی به «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر خود تاکید کرده است که کار را در پارلمان و با جذب آرای ۱۷ نماینده از دیگر احزاب مخالف تمام کند.

هم اکنون حزب عدالت و توسعه ۳۱۳ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، اما برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی رای ۳۳۰ نماینده لازم است.

به نظر می رسد با توجه به گارد بسته ای که نمایندگان مخالف با اردوغان دارند، رقم خوردن این تغییر در پارلمان آسان به نظر نرسد. در چنین شرایطی مراجعه به آرای عمومی و برگزای همه پرسی نیز به سود اردوغان نخواهد بود. مسلما اگر رئیس جمهور ترکیه قبل از اظهارات خود نظرسنجی موسسه آیپس را مشاهده می کرد، به صورتی صریح از برگزاری همه پرسی در صورت ناکامی در تغییر قانون اساسی در پارلمان سخن به میان نمی آورد.

کد N1019566