فیلم/ اعتراض دانشجویان انگلیس به کاهش بودجه آموزشی

سیاسی

اقدام دولت انگلیس در کاهش بودجه های آموزشی موجب اعتراضات گسترده دانشجویان شده است.

در این اعتراضات دانشجویان با استفاده از وسایلی چون رنگ، تخم مرغ، و ... به نیروهای پلیس حمله کردند.

کد N1019495