اعتراض تایوانی‌ها به سفر رئیس‌جمهورشان به سنگاپور برای دیدار با شی جینپینگ

کد N1019228