رائول کاسترو استعفا می‌دهد

تسنیم نوشت: رئیس جمهور کوبا تایید کرده است که در 24 فوریه 2018 میلادی ( 5 اسفندماه 1396 شمسی) از سمت خود استعفا خواهد کرد.

به گزارش اسپاتنیک، رائول کاسترو رهبر کوبا در مصاحبه با وبسایت خبری "ال فایننسیرو" تاکید کرد: من در 24 فوریه 2018 میلادی از رهبری کوبا استعفا خواهم کرد و نمی خواهم کوبایی ها از من خسته شوند.

رهبر 84 ساله کوبا نخستین بار در فوریه 2013 میلادی که به مدت 5 سال دیگر به عنوان رهبر کوبا انتخاب شد، تاکید کرده بود که در پایان این دوره از رهبری کوبا کناره گیری خواهد کرد.

رهبری کوبا پیش از این طی سال های 1976 تا 2006 میلادی در اختیار فیدل کاسترو بود و وی سپس قدرت را به برادرش واگذار کرد. رائول کاسترو در فوریه 2008 میلاد رسما به عنوان رهر کوبا انتخاب شده است.

52261

کد N1019095