یکی از نمایندگان مجلس اول: معتقد بودم به جای اهانت به بازرگان باید سخنان مخالف را با آ‌رامش بشنویم

کاظم موسوی بجنوری در یک مستند تلویزیونی خاطراتش را از تاسیس حزب ملل اسلامی تا تاسیس دایره المعارف اسلامی تعریف کرد.

به گزارش خبرآنلاين، او که از سال 41 حزب ملل اسلامي را با هدف مبارزه مسلحانه با رژيم پهلوي تشکيل داده بود، در سالهاي بعد به مدت 11 سال -از 23 تا 34 سالگي اش- را در زندان گذرانده بود. در اين برنامه مستند به اوج گيري مبارزات مسلحانه عليه رژيم پهلوي در دهه پنجاه اشاره شد و حضور نيروهاي مجاهدين در زندان ها که منجر به شکاف هايي در ميان زندانيان مسلمان و مبارز شده بود. در همين ايام او و سرحدي زاده در زندان از سوي مجاهدين بايکوت مي شوند.

موسوي بجنوري با مشاهده رفتار منافقانه مجاهدين در زندان، تصميم مي گيرد که مشي مسلحانه حزبش را به مشي غير مسلحانه تغيير دهد. او گفت: مجاهدين در زندان به من تهمت زدند که دموکرات شده ام، چون ديگر به مبارزه مسلحانه اعتقادي ندارم. من هم مي​گفتم که بله اين تعريف من است و من تکامل يافته ام. من به اين نتيجه رسيده بودم که مبارزه مسلحانه راه حل نيست.

او در تشريح تغيير مشي مبارزاتي اش از مسلحانه به غير مسلحانه، افزود: کساني که مبارزه مسلحانه مي کنند، روحيات خاصي دارند، ممکن است اوائل احساسات انسان دوستانه داشته باشند اما به تدريج خشن مي شوند و وقتي پيروز مي شوند هم ديگر معلوم نيست که چي از آب در مي آيند! او به انقلاب کامبوج اشاره کرد که مبارزان مسلح در آن، تبديل به افرادي ضدبشر شده بودند.

او که به تدريج از مشي هاي افراطي فاصله گرفته بود، پس از انقلاب استاندار اصفهان شد. يکسال بعد او با حمايت حزب جمهوري اسلامي نماينده تهران شد و به مجلس رفت.

موسوي بجنوردي با اشاره به مجادلات مجلس اول و حمله و اهانت برخي نمايندگان به سخنان بازرگان در مجلس گفت: من معتقد بودم که هر کسي بايد بتواند حرفش را بزند و ما که معتقديم قدرت داريم بايد مودب بنشينيم و گوش بدهيم که مخالفانمان حرف بزنند. ما که قدرتمان کم نيست.

آنچه در اين مجلس گذشت، اين نماينده تهران را به اين نتيجه رساند که «مرد سياست» نيست. اولين کسي که از تصميم او مطلع شد هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس بود. موسوي بجنوري به اوگفته بود که تصميم دارد مرکز دايره المعارف اسلامي تشکيل دهد و هاشمي رفسنجاني هم او را تشويق کرده بود. حتي به او قول داده بود که برايش بودجه دولتي هم تامين کند اما بجنوردي پاسخ داده بود که بودجه نمي خواهد و تنها خواستار حمايت او است.

او در بخشي از اين مستند گفت که تنها به مقام معظم رهبري گفته است که هدفش از اين کار، آن است که تهران و ايران را به قطب فرهنگي جهان اسلام تبديل کند. جايگاهي که هم اکنون در اختيار مصر و قاهره است.

2727

کد N1017932