جناح ناراضی طالبان افغانستان، ‌سرکرده جدیدی برای خود انتخاب کرد

واحدمرمرکزی خبر نوشت: براساس ویدئویی که یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه تهیه کرده است، برای نخستین بار از زمان انتصاب ملا منصور در راس طالبان افغانستان، ‌یکی از جناح های ناراضی به طور رسمی سرکرده خود را انتخاب کردند که به این ترتیب احتمال ازسرگیری گفتگوهای صلح دراین کشور کاهش می یابد.

انتخاب ملامحمد رسول ،‌استاندار نیمروز در دوره حکومت طالبان ( 1996 تا 2001) و از نزدیکان ملامحمد عمر سرکرده طالبان،‌ در مراسمی در بخش بکوا در استان فراه در جنوب غربی افغانستان اعلام شد.
ملا رسول که حدود 45 تا 50 سال دارد قصد دارد از نارضایتی برخی از رهبران جنبش طالبان که از انتصاب بسیار شتاب زده ملا اختر منصور به عنوان جانشین ملاعمر ناراحت هستند ،‌بهره برداری کند.
ملامنصور تابستان امسال پس از مرگ ملاعمر به عنوان سرکرده جدید طالبان انتخاب شد.
در شرایط کنونی، ارزیابی وزنه کنونی ملارسول و طرفداران او در جنبش طالبان دشوار به نظر می رسد.
ملا رسول در این مراسم که یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه سه شنبه از آن فیلم برداری کرد به زبان پشتو گفت :« ملا منصور امیر مومنان نیست . او امیر شکم پرستان و ‌امیر کسانی است که برای مشتی دلار با اسلام و کشور سرجنگ دارند.»
وی خطاب به دهها نفر از طرفداران خود گفت:« ما او را به عنوان فرمانده نمی پذیریم و او امیر ما نیست.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، وحید مژده تحلیلگر و مقام سابق حکومت طالبان می گوید:«‌ انتصاب ملا رسول وظیفه دولت افغان را برای آینده گفتگوهای صلح با طالبان پیچیده می کند زیرا ملارسول می تواند طرفداران خط مشی سخت طالبان را گرد خود آورد.»
دور جدید گفتگوهای مستقیم صلح بین طالبان و دولت کابل ژوئیه در پاکستان برگزار شد بدون آنکه به توافقی منجر شود. دومین دور گفتگوها پس از اعلام مرگ ملاعمر به زمان نامشخص بعد موکول شد.
طالبان نمی تواند شورش مهمی در افغانستان به وجود آورد اما دیگر گروه ها و گروهک هایی که اغلب از طالبان منشعب شده اند مانند برخی از طالبان سابق که پیش از این خود را جزو داعش خوانده اند ، در افغانستان فعال هستند.

4949

کد N1017851