جعفری: آمریکایی ها هیچ گاه خیرخواه مردم ایران نبوده اند

مجلس نهم,ایران و آمریکا

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس می گوید که آمریکا در بزنگاه‌های تاریخی هر ضربه ای که توانسته به ملت ایران بزند، زده است.

قاسم جعفری در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به دلایل بی اعتمادی ملت ایران به آمریکا گفت: می گویند که بهترین دانش، تجربه است و ما وقتی که بررسی می کنیم می بینیم که از چند دهه گذشته آمریکایی ها هیچ گاه خیرخواه ملت ایران نبوده اند و در بزنگاه​‌های تاریخی همیشه یا طرف دیکتاتور را گرفته اند یا هر جایی که توانسته اند ضربه ای به مردم ما بزنند، زده اند.

وی افزود: اخیرا جلسه ای داشتیم با رئیس کمیسیون آموزش مجلس دومای روسیه، و ما در آن دیدار گفتیم که ما انتظار داریم رابطه روسیه با ملت ایران رابطه تاکتیکی نباشد، بلکه رابطه ای استراتژیک باشد. وی هم می گفت ما قبول داریم ما در مقاطعی برخورد مناسبی با ایران نداشته ایم اما می دانیم این تحریم هایی که از سوی آمریکا علیه روسیه اعمال شده است، حداقل 50 سال طول می کشد.

جعفری با بیان اینکه کسی باور ندارد که امریکایی ها راست بگویند و به تعهدات خود عمل کنند، خاطرنشان کرد: وقتی که آنها علیه روسیه دست به تحریم می زنند، علیه ما نیز قطعا این کار را انجام داده و می دهند.

 نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه امروز می بینم که آمریکایی ها  در تشکیل گروههای تروریستی، و تیزکردن چاقوی مزدوران منطقه ای خود همچون سعودی ها پیش قدم هستند، خاطرنشان کرد: هر جا که دست بگذاریم، رد پایی از اقدامات آمریکا علیه اسلام، علیه منافع ملت های استقلال خواه همچون ملت های مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، بحرین، عراق و افغانستان و یمن می بینیم.

وی با بیان اینکه طبیعی است که ملت ایران نباید به چنین حکومتی اعتماد کند، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب عده ای به دنبال بزک کردن چهره آمریکا هستند در حالی که ایشان در سال های قبل به صراحت فرمودند که آمریکایی ها روی دست چدنی خود دستکش مخملی کشیده و به طرف ما دراز کرده اند. آنها می گویند که دست از کارهای گذشته شان برداشته اند در حالی که همه می دانیم چنین اتفاقی نیفتاده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص تلاش عده ای برای حذف شعار مرگ بر آمریکا در کشور و از حافظه ملت ایران گفت:  متاسفانه عده ای شبهاتی در این زمینه ایجاد می کنند که البته پاسخ آن ها کاملا روشن است.

 وی با ذکر مثالی یادآور شد: یکی از این شبهه ها این است که می گویند ما چرا باید مرگ بگوییم؟ در حالی که در قرآن کریم علیه معاندین، کفار و منافقین از این گونه عبارت ها نیز آمده است. و همچنین در آیه دیگری در قرآن آمده است که خدا دوست ندارد کسی زبانش را به حرف بد باز کند، مگر مظلوم و کسی که مورد ظلم واقع شده باشد؛ حال سئوال این جاست که مگر ملت ایران کم مورد ظلم آمریکایی ها واقع شده است که امروز مرگ بر آمریکا گفتن شبهه داشته باشد؟

وی ادامه داد: عده ای دیگر می گویند نباید علیه یک کشور موضع تند گرفت در حالی که مثل روز روشن است و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که بحث ما ملت و سرزمین آمریکا نیست، بلکه مشکل ما با سیاست مداران استکباری آمریکاست و ما امروز استکبار را در چهره آنها می بینیم و به همین دلیل باید از مستکبر فاصله گرفت.

27220

کد N1017468