ترانه ضد آمریکایی این روزهای صداوسیما/مرگ بر شکوه خار و خس،مرگ بر حقوق بی بشر،مرگ بر سفارت شنود!

صداوسیما از روز گذشته تا کنون در آستانه روز 13 آبان و مبارزه با استکبار، بارها ترانه "مرگ بر آمریکا" با صدای حامد زمانی پخش کرده و می کند.

ترانه ضد آمریکایی این روزهای صداوسیما/مرگ بر شکوه خار و خس،مرگ بر حقوق بی بشر،مرگ بر سفارت شنود!صداوسیما از روز گذشته تا کنون در آستانه روز 13 آبان و مبارزه با استکبار، بارها ترانه "مرگ بر آمریکا" با صدای حامد زمانی پخش کرده و می کند.

به گزارش خبرآنلاين، شعر اين ترانه از اين قرار است:

مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان

مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان

مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها

مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوق های بوق، مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای بیم

مرگ بر گورهای دسته جمعی و بندهای انفرادیِ زمین

مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس

مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر

مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زندگی باد زندگی او، زنده باد زندگی من تو ما

یک کلام... مرگ بر آمریکا...

مرگ بر ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده ی زیاد

بگو بلند: بیش باد

مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب

مرگ بر قطع خنده های روشن علیرضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا

یک کلام...مرگ بر آمریکا...

فايل صوتي اين ترانه را بشنويد.

 

 

 

 

2727

کد N1016770