آمریکا درباره انصارالله متقاعد شده است

واحد مرکزی خبر نوشت: دولت آمریکا متقاعد شده است که حذف انصار الله از صحنه یمن امری محال است از این رو همزمان با حمایت از تجاوز عربستان برای تضعیف نقش آنها در آینده یمن، در صدد گفتگو با آنها است.

روزنامه الاخبار چاپ بیروت در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای با عنوان «واشنگتن ریسمانی را برای نجات ریاض آویزان کرد: آیا آخرین روزهای تجاوز فرارسیده است؟» به قلم لقمان عبد الله نوشت، امروز برای نخستین بار از آغاز تجاوز به یمن، نشانه هایی از نزدیک بودن پایان این تجاوز به چشم می خورد. خاندان حاکم بر عربستان سعودی روز به روز به عمق «
تنگنا و بن بستی» که اقتصاد این کشور را دچار فرسایش کرده است بیشتر پی می برد. این در حالی است که پیامدهای این جنگ شکاف شدیدی در خاندان آل سعود به وجود آورده است علاوه بر آن، احساس شکست و یاس در میان آنها به خاطر بی اعتبار و بی آبرو شدن این خاندان در داخل و خارج در حال افزایش است.
عربستان سعودی با گذشت 8 ماه از تجاوز مستمر به یمن، عملا نتوانسته است هیچ دستاورد نظامی کسب کند. آنچه که به عنوان پیروزی در بازپس گرفتن جنوب یمن تلقی می شد، به سرعت با قدرت گرفتن «القاعده» و «داعش» و افتادن ابتکار عمل در این منطقه، به دست آنها فروپاشید. این مسئله مانع از آن شد که ائتلاف عربی از برگه جنوب بهره برداری سیاسی بکند و از آن به عنوان برگ برنده ای بر سر میز مذاکرات استفاده کند. خطرناک بودن اوضاع در جنوب یمن و سلطه نیروهای تندرو، بعلاوه افزایش گروه های سازمان یافته و عملیات قتل و غارت هر روزه در شهرهای جنوب به ویژه عدن، اوضاع را در این منطقه به باری بردوش اشغالگران سعودی تبدیل کرده است به نحوی که مسئولیت رسیدن اوضاع این منطقه به این سطح از بی قانونی و بی اخلاقی متوجه آنها است. در مقابل، اوضاع کنونی در جنوب یمن، یک نقطه قوت برای انصار الله به شمار می رود زیرا آنها زمانی که کنترل جنوب را در دست داشتند دیدگاهی روشن ارائه و آمادگی خود را برای تحویل دادن شهرهای منطقه به «جنبش جنوب» اعلام کردند. در آن زمان، سخن از یافتن فرمولی برای جلوگیری از سلطه نیروهای تندرو بر شهرها و استقرار آنها در این منطقه بود اما عربستان سعودی این پیشنهاد را رد کرد.
کارشناسان و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی و بزرگترین روزنامه های غربی که از آغاز تجاوز به یمن، ساکت بوده اند تا جایی که به این جنگ لقب «جنگ فراموش شده» داده شده بود، از چند هفته پیش سکوت خود را شکسته و اذعان کرده اند عربستان سعودی راهبرد روشنی برای برون رفت از این جنگ ندارد به نحوی که بتواند آبرو و اعتبار خود را حفظ کند و هزینه سنگین مادی و معنوی این جنگ را از دوش خود بردارد.
این روزنامه با تاکید بر این که دولت آمریکا می داند حذف «انصار الله» یمن امری محال است نوشت، تحقیقات، اطلاعات، تحلیل ها و مقالات متعدد تصریح کرده اند اقدامات عربستان سعودی در این جنگ، نشان دهنده بی تجربگی این کشور در تعیین اهداف دست یافتنی است زیرا ورود به جنگ معمولا با هدف تحقق اهداف سیاسی صورت می گیرد، در حالی که اهداف جنگ یمن روی قاعده و فرمول برنده و بازنده یا فرمول شکست کامل یمن تنظیم شده است.
عربستان سعودی مذاکرات سیاسی با یمن از طریق سازمان ملل متحد را نیز مانند عملیات نظامی بدون در نظر گرفتن متغیرات میدانی و واقعیاتی که از همان آغاز جنگ هیچگاه به نفعش نبوده، مدیریت کرده است. ریاض در تعامل با فرایند سیاسی نه از طریق برگ برنده هایی که معمولا بر سر میز مذاکرات مطرح می شود، بلکه براساس حق قیمومت این کشور بر یمن، رفتار کرده است. عربستان فراموش کرده است که قیمومتی که در یمن به این کشور واگذار شده بود، اعتبار خود را مدیون نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا بود و اکنون با خروج آمریکایی ها از منطقه، یک تحول ریشه ای رخ داده است چرا که آمریکا به جای حضور مستقیم در مدیریت مسائل خاورمیانه، ترجیح می دهد از طریق متحدانش از جمله عربستان سعودی این مسائل را مدیریت کند این در حالی است که عربستان و سایر متحدان آمریکا ثابت کرده اند که بدون تفاهم با سایر محورهای نبرد در منطقه، قادر به تامین منافع مشترک طرفین نیستند.
البته واشنگتن تلاش کرد فرصت کافی به ماشین جنگی عربستان سعودی بدهد و همزمان حمایت مستقیم اطلاعاتی و لجستیکی نیز از آن به عمل آورد. اکنون دولت آمریکا به این نتیجه رسیده است که دیگر مجالی برای اعمال سیاست طرد و نادیده گرفتن حقوق طرف های اصلی در یمن مانند انصار الله و حزب کنگره ملی سراسری این کشور وجود ندارد. واشنگتن اکنون تلاش می کند سیاست بینابینی را در خصوص یمن در پیش بگیرد چرا که به خوبی می داند نابود کردن «انصار الله» محال است از این رو، تلاش می کند از طریق واسطه هایی(کنگره ملی سراسری) با آنها گفتگو کند و از سوی دیگر تلاش می کند با بهره برداری از تجاوزات متحدان سعودی خود به این کشور، تاثیر گذاری آنها(انصار الله و گروه ها و احزاب اصلی یمن) را در هرگونه فرایند سیاسی در آینده یمن، محدود کند.
آنچه غربی ها و مشخصا آمریکا و انگلیس در خصوص پایان یافتن زمان تجاوز به یمن در خفاء می گفتند اکنون آشکارا و علنی بیان می کنند. به نظر می رسد، غرب مهلتی را، که ممکن است تا اواسط ماه جاری(یعنی زمان اعلام شده از سوی اعلام اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن برای آغاز گفتگوها) باشد، برای عربستان سعودی تعیین کرده است تا دستاوردی ولو محدود و ساده در جنگ یمن به دست آورد که بر سر میز مذاکرات ساده تر بتواند ادعای پیروزی بکند.

49310

کد N1016656