مشارکت نظامی جمهوری آذربایجان در ماموریت ناتو در افغانستان

سیاسی

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان و دبیرکل ناتو توافقنامه مشارکت نظامی آذریایجان در ماموریت «حمایت قاطع» در افغانستان را امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رئیس جمهوری آذربایجان رسما مشارکت نظامیان این کشور با ناتو در افغانستان را تایید کرد.

نظامیان آذربایجانی از سال ۲۰۰۲ تحت عنوان نیروهای «آیساف» در افغانستان حضور داشتند.

ماموریت نظامیان خارجی در افغانستان در سال ۲۰۱۶ به پایان رسیده بود اما با طرح جدید آمریکا مبنی بر تمدید حضور نظامیان خود در این کشور، بسیاری از دیگر کشورهای حاضر در افغانستان از جمله ترکیه، ایتالیا، آلمان، انگلیس و بلغارستان نیز حضور نظامیان خود در افغانستان را تمدید کردند.

کد N1016628