بازدید هیاتی از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از اوین

ایسنا نوشت: بازداشتگاه اوین میزبان هیات بازدیدکننده از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بود.

هیاتی 20 نفره متشکل از اساتید و مسئولین حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از بازداشتگاه بازدید کردند.

یوسفی مدیر بازداشتگاه اوین ضمن خوش آمدگویی به میهمانان، به بیان خلاصه‌ای از تاریخچه بازداشتگاه اوین پرداخت و در ادامه به توضیحاتی درباره نحوه نگهداری مددجویان، امکانات فرهنگی، آموزشی و ورزشی بازداشتگاه و نحوه ادامه تحصیل مددجویان در بازداشتگاه پرداخت.

سپس این هیات به همراه مدیر بازداشتگاه اوین و خدابخشی معاون دادستان و قاضی ناظر بر بازداشتگاه، در بازدیدی سه ساعته از اندرزگاه‌های 3، 4 و 7 از امکانات فرهنگی، ورزشی، کارگاه های بنیاد تعاون و بهداری مجموعه بازدید کرده و سیاست‌های زندانبانی اسلامی و انسانی در حال اجرا در این بازداشتگاه را قابل تامل ارزیابی و ابراز خوشنودی کردند.

27214

کد N1016332