فیلم/ انتفاضه در مناطق مختلف کرانه باختری

سیاسی

بین الملل: مردم فلسطین در اعتراض به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین از اول اکتبر تاکنون علیه صهیونیست ها قیام کرده اند.

فیلم/ انتفاضه در مناطق مختلف کرانه باختریبین الملل: مردم فلسطین در اعتراض به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین از اول اکتبر تاکنون علیه صهیونیست ها قیام کرده اند.

کد N1015995