برگزاری جلسه استماع نمایندگان کنگره آمریکا با موضوع ایران

سیاسی

در جلسه روز چهارشنبه، نمایندگان کنگره آمریکا توضیحات دولت اوباما درباره وضعیت ایران و مقررات ضد تروریسم را خواهند شنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس کمیته فرعی نمایندگان این مجلس نشستی درباره ایران برگزار خواهد کرد که موضوع آن بررسی وضعیت ایران در حمایت از تروریسم است.

پیتر روسکام رئیس کمیته فرعی نظارتی وابسته به مجلس نمایندگان آمریکا می گوید این کمیته روز چهارشنبه وضعیت ایران را بررسی می کند.

در این جلسه نمایندگان توضیحات رئیس جمهور درباره وضعیت ایران و مقررات ضد تروریسم دولت را خواهند شنید.

 

کد N1015751