جاش ارنست:

فعالیت های ایران را همچنان زیر نظر داریم

سیاسی

سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد سخنان مقامات ایرانی باعث انحراف توجه واشنگتن از فعالیت های تهران نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت: کاخ سفید همچنان به سیاست های خود در نظارت بر ایران ادامه می دهد و سخنان مقامات ایرانی در این سیاست تغییری ایجاد نخواهد کرد.

این سخنان ارنست در بازتاب فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند شعار مرگ بر آمریکا متوجه مردم آمریکا نیست بلکه علیه سیاست های این کشور است.

ارنست در نشست خبری کاخ سفید گفت: در برخورد با پرونده هسته ای ایران همیشه نظارت کاخ سفید روی ایران وجود دارد و این رویکرد تغییری نخواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد: این کاری بود که ما در توافق بین المللی به دست آوردیم تا آنان را از رسیدن به سلاح اتمی باز داریم.

کد N1015728