استقبال زودهنگام نمایندگان از تعطیلی مجلس؛ تشکیل جلسات با صندلی های خالی

کد N1015584